กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่1
12/06/2013

    สถาบันพลาสติกได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่ามมานี้ โดยสถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการพบเจอในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก อันเป็นที่จะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ดังนั้นสถาบันพลาสติกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก สุดท้ายนี้สถาบันพลาสติกขอขอบคุณที่มีการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ขอบคุณครับ

กลับหน้าหลัก Share