กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก
15/06/2013

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับFilm Plastics PVC โดยมีการนำเอาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ทางสถาบันวิเคราะห์ถึงประเภทของFilmที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกับขอคำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเสียหายตามปัญหาที่ผู้ประกอบการพบเจอ สุดท้ายนี้สถาบันพลาสติกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติกพร้อมทั้งเป็นสื่อกลางที่จะประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share