กิจกรรมสถาบันพลาสติก
คณะข้าราชการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม Plastics Exhibition Room
2/07/2013

   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถาบันพลาสติกได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับกลุ่มคณะข้าราชการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพลาสติก ภายในห้อง Plastics Exhibition Room ทั้งนี้สถาบันพลาสติกได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกให้กับกลุ่มคณะข้าราชการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสืบต่อไป

กลับหน้าหลัก Share