กิจกรรมสถาบันพลาสติก
กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก
2/07/2013

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ทางสถาบันพลาสติกได้รับเกียรติจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี

         นายมานะ คงวุฒิปัญญา (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

         นายพงศ์พันธ์  ยอดเมืองเจริญ (ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมันตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

พร้อมคณะผู้ติดตาม ร่วมรับฟังการบรรยายถึงสถานการณ์และภาพรวมอุตสาหกรรรมพลาสติกไทย ปี 2555 และ แนวทางการดำเนินงานของสถาบันพลาสติก ปี 2557  บรรยายโดย ท่าน ดร.เกรียงศักดิ์ วงพร้อมรัตน์ อีกทั้งร่วมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการงานฉีดพลาสติกภายใต้การควบคุมของสถาบันพลาสติก

 

กลับหน้าหลัก Share