กระทรวงอุตสาหกรรม รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ"
8/08/2013

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สถาบันพลาสติกได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ" ณ เอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ ฟรอนท์ ถนนเจริญกรุง

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาสภาพน้ำเสื่อมโทรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงดำเนินการโครงการฟื้นฟูแม่น้ำ 6 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำลำตะคอง และทะเลสาบสงขลา และตรวจโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่งน้ำอย่างเข้มงวด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชุมชน และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

กลับหน้าหลัก Share