สัมมนา อุตสาหกรรมพลาสติก
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางไทย”
5/09/2013

สถาบันพลาสติกจัดงานสัมมนา "การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางไทย"

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

กลับหน้าหลัก Share