กิจกรรมอื่นๆ
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2013"
9/10/2013

  นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2013" โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากศาสตราจารย์ น.พ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน "การประเมินผลและจัดอันดับแบรนด์องค์กรของไทยประจำปี 2556 (Thailand's Top Corporate Brand Values 2013)" ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสื่อในเครือผู้จัดการ และ บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา เร็วๆ นี้

         เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์ เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 492 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 โดยแบรนด์ของวีนิไทยมีมูลค่า 5,594,558,313 บาท และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงถึง 2,381.23 เปอร์เซ็นต์  

 

กลับหน้าหลัก Share