ฝึกอบรม สถาบันพลาสติก งานเป่าถุง
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดงานฝึกอบรม "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก"
19/11/2013

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สถาบันพลาสติกได้จัดงานฝึกอบรม หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" สำหรับพนักงานบริษัท แบ็กซ์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา โดย รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

กลับหน้าหลัก Share