รับสมัครงาน Job รับสมัคร
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก ประกาศรับสมัครงาน
6/02/2014

สถาบันพลาสติก ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้างชั่วคราว)

จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน/ คำบรรยายลักษณะงาน :   
- ดูแลงานธุรการ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันพลาสติก
ประเภทงาน : Full Time 
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  กรุงเทพฯ
เงินเดือน / ค่าจ้าง : ตามที่ตกลง 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน 
-  วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
-  ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี  
-  สามารถเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายราชการได้พอสังเขป
-  สามารถทำคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Excel 
-  มีความกระตื้อรือร้นที่จะเรียนรู้และทำงานอย่างต่อเนื่อง 
          -  สามารถทำงานสภาวะภายใต้ความกดดันได้ดี
-  สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
-  พร้อมจะทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา 

2. วิศวกรพลาสติก  

จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันพลาสติก
ประเภทงาน : Full Time 
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  กรุงเทพฯ
เงินเดือน / ค่าจ้าง : ตามที่ตกลง 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน 
-  วุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางด้าน พลาสติก,โพลิเมอร์,เครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอุตสาหกรรม,แม่พิมพ์ หรือ สาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์งานฉีดพลาสติกหรือสามารถใช้ PROGRAM ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีความกระตื้อรือร้นที่จะเรียนรู้และทำงานอย่างต่อเนื่อง 
          -  สามารถทำงานสภาวะภายใต้ความกดดันได้ดี
-  สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
-  พร้อมจะทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา 

สวัสดิการ : 
 - โบนัสประจำปี 
-  ประกันสังคม 
-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-  ประกันชีวิต
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันรักษาผู้ป่วยนอก(OPD)

 

3. เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย  

จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน/ คำบรรยายลักษณะงาน :   
- ทำแผนการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ขององค์กร
- ดูแลลูกค้า
- หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันพลาสติก
ประเภทงาน : Full Time 
สถานที่ปฏิบัติงานจังหวัด :  กรุงเทพฯ
เงินเดือน / ค่าจ้าง : ตามที่ตกลง 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน 
-  วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับงาน    
   ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 0-3 ปี 
-  สามารถทำคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Excel 
-  มีความกระตื้อรือร้นที่จะเรียนรู้และทำงานอย่างต่อเนื่อง 
          -  สามารถทำงานสภาวะภายใต้ความกดดันได้ดี
-  สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
-  พร้อมจะทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา 

สวัสดิการ : 
 - โบนัสประจำปี 
-  ประกันสังคม 
-  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-  ประกันชีวิต
-  ตรวจสุขภาพประจำปี
-  ประกันรักษาผู้ป่วยนอก(OPD)

 

สนใจDownload ใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฑามาศ ฝ่ายบุคคล  โทรศัพท์ 02-391 5340-43 โทรสาร 02-712 3341 E-mail Chuthamart.c@thaiplastics.org

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กลับหน้าหลัก Share