นิทรรศการ พลาสติก ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
นิทรรศการ จากเม็ดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์
1/01/2014

สถาบันพลาสติกจัดนิทรรศการ “จากเม็ดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านงานพลาสติกที่เปิดให้บริการกับบุคคลที่สนใจและหน่วยงานหรือองค์กร มีเนื้อหาสาระสำคัญตั้งแต่การผลิตเม็ดพลาสติกจนสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก

 

ณ ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

ในเวลาราชการ

กลับหน้าหลัก Share