การแพทย์ พลาสติก สัมมนา
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
อุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับเครื่องมือแพทย์
20/06/2013

สถาบันพลาสติกจัดสัมมนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับเครื่องมือแพทย์” (Plastics in Medical Applications) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกในเครื่องมือแพทย์ตลอดจนมาตรฐานกฎระเบียบการควบคุมเครื่องมือแพทย์ที่ทำจากพลาสติก กระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก มีการวางแผนและพัฒนาแนวคิดให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกในเครื่องมือแพทย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ

กลับหน้าหลัก Share