คลินิก อุตสาหกรรม ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
คลินิกอุตสาหกรรม ณ BITEC BANGNA
23/06/2013

ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 สถาบันพลาสติกได้ออกบูธร่วมงาน Manufacturing Expo 2013 (InterPlas Thailand 2013) เพื่อจัดทำกิจกรรม  “โครงการคลินิกอุตสาหกรรม” ให้คำปรึกษาและชี้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา

กลับหน้าหลัก Share