ประชุม บริหาร สถาบันพลาสติก
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพลาสติก
19/02/2014

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพลาสติกขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพลาสติก อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
เพื่อพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ของสถาบันพลาสติก

ในการประชุมมี นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการของสถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share