มาตรฐาน แรงงาน ช่างรีด คุณภาพ
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
การประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
18/02/2014

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและกลยุทธ์อุตสาหกรรม พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างรีดพลาสติกกับพนักงานควบคุมคุณภาพงานรีดพลาสติก ณ ห้องสัมมนา อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 3 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ
คุณทัศวดี เจริญทรัพย์ (Thai Fukuvi co.,ltd)
คุณอารมย์ เพ็ชรมณี (บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน))
คุณชยุต สวยสด (บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน))
คุณอภิชาติ จำปา (บริษัท ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด)

ในการประชุมครั้งนี้ นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ วิศวกรพลาสติก ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำตามแผนงานด้วย

กลับหน้าหลัก Share