อบรม ฉีดพลาสติก ระดับกลาง
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดงานฝึกอบรม "เทคนิคการฉีดพลาสติกระดับกลาง รุ่นที่ 3"
28/02/2014

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันพลาสติกจัดฝึกอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติกระดับกลาง รุ่นที่ 3" โดยมี รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากร

ณ ห้องอบรม PITH1 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ สถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share