IU ข้อมูลเชิงลึก โครงการ
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติกนำเสนอโครงการ IU
6/03/2014

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 สถาบันพลาสติกได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ IU พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ


โดยสถาบันพลาสติกรับผิดชอบ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก หรือ PIU
และ โครงการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ หรือ MedIU

 

ณ ห้องประชุม 306 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม

กลับหน้าหลัก Share