ISO สถาบันพลาสติก มาตรฐาน
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
บุคลากรสถาบันพลาสติกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001:2008
12/03/2014

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2557

สถาบันพลาสติกจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรสถาบันพลาสติก
ในหลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008


โดยมีคุณภัคณอร ภัครักสรธนาภา วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ให้ความรู้

กลับหน้าหลัก Share