กิจกรรมสถาบันพลาสติก
ขอเชิญร่วมสัมมนา "Next Step for sustainability of medical Devices"
18/04/2014

ขอเชิญร่วมสัมมนา "Next Step for sustainability of medical Devices"

ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน (รับประทานอาหารกลางวัน)
13.30 – 14.00 น. พิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
14.00 – 14.30 น. เปิดตัวระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ “Medical Device Intelligent Unit สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่” โดย สถาบันพลาสติก
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น. สัมมนา Green Productivity for Medical Devices โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
15.30 – 16.00 น. เสวนา แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์
         - การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยการออกแบบ
         - แนวทางการทดสอบทางคลินิก
         - การขอรับมาตรฐาน CE อุปกรณ์ทางการแพทย์
                        โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
16.00 – 16.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

โอกาส ที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ไม่ควรพลาด!!!

สมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) www.tpif.or.th
คุณวีระพจน์ เปียโสม โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 745 โทรสาร 0-2719-9481-3 weerapot@tpa.or.th

กลับหน้าหลัก Share