สัมมนา ซัพพลายเชน Supply chain
กิจกรรมอื่นๆ
งานสัมมนา "บทบาทความสำคัญของกลยุทธ์ ด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อสมรรถนะการแข่งขัน ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิต"
22/05/2014

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID), กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TPAPS)

ขอเชิญสมาชิก "สถาบัน / สมาคมเครือข่าย" เข้าร่วมงานสัมมนาด้วยการเสวนา

"บทบาทความสำคัญของกลยุทธ์ ด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อสมรรถนะการแข่งขัน ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิต"

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 101 อาคารอำนวยการ (BSID) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ 02 713 5283, 08 9775 5449

Fax 02 712 2976

E-mail info@tlaps.or.th / www.tlaps.or.th

กลับหน้าหลัก Share