ผู้บริหาร การจัดการ ISMED
กิจกรรมอื่นๆ
โครงการการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการยุค 3.0 สำหรับผู้บริหาร
27/08/2014

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
การจัดการยุค 3.0 สำหรับผู้บริหาร MANAGEMENT 3.0 EXECUTIVE PROGRAM (MEP 3.0)

ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท (รับจำนวน 50 ท่าน)

ระยะเวลาเรียน

(ทุกวันศุกร์) ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 7 พ.ย. 2557

เวลา 13.00 - 20.00 น.

ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ismed.or.th/mep3-0/

กลับหน้าหลัก Share