กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557
27/10/2014

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 57 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 ณ พื้นที่อาคารพันธมิตรอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันพลาสติกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กลับหน้าหลัก Share