กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก เข้าร่วมบรรยายในการประชุม ASEAN Federation of Plastics Industries (AFPI) ครั้งที่ 15
27/10/2014

สถาบันพลาสติก เข้าร่วมบรรยายในการประชุม ASEAN Federation of Plastics Industries (AFPI) ครั้งที่ 15

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรในหัวข้อ ASEAN Plastics End User Market Trends และเป็นตัวแทนกล่าวรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศ ไทยในงาน  The 15th Term  ASEAN Federation of Plastics Industries Conference ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ‎ฯ

ทั้งนี้การประชุม  ASEAN Federation of Plastics Industries (AFPI) ครั้งที่ 15 นี้โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในหัวข้อ ASEAN Plastics Unity, Key to Sustainable Futureและประเทศสมาชิกในอาเซียนเข้าร่วมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พลาสติก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

กลับหน้าหลัก Share