กิจกรรมอื่นๆ
อบรม "การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล"
21/11/2014

สถาบันพลาสติก จัดอบรม "การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล" ให้แก่พนักงานสถาบันฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องนิทรรศการจากเม็ดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์ สถาบันพลาสติก โดยการนี้ ได้รับเกียติจากอาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เป็นวิทยากร

Download
กลับหน้าหลัก Share