กิจกรรมอื่นๆ
"ตรีมิตรร่วมใจคืนความสุขด้วยการรีไซเคิล"
26/12/2014

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
จัดงาน "ตรีมิตรร่วมใจคืนความสุขด้วยการรีไซเคิล"
ภายใต้โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติก
โดยการนำขยะรีไซเคิล มาร่วมช้อปปิ้งสินค้าศูนย์บาทเคลื่อนที่
ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

กลับหน้าหลัก Share