กิจกรรมอื่นๆ
กนอ. เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน สถาบันพลาสติก
19/02/2015

กนอ. เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน สถาบันพลาสติก
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2558 ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานที่สถาบันพลาสติก โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ...
พร้อมกันนี้สถาบันฯ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ.เข้าเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงชมกิจกรรมโครงการการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืดThai Kid' s Spacer ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกรียติจากรศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกุล กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ ผู้ริเริ่มโครงการ โดยสถาบันฯ รับผิดชอบเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร กนอ. และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขึ้นรูปชิ้นงานและร่วมกิจกรรมประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด เพื่อนำไปมอบให้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีความสนใจต่อไป

กลับหน้าหลัก Share