กิจกรรมอื่นๆ
พัฒนาและส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารซัพพลายเชเพื่อเพิ่มผลิตภาพ รุ่นที่3
15/07/2015

โครงการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ภาคการผลิต ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารซัพพลายเซน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประจำปี 2558
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำกับธุรกิจของคุณ
แบบตัวต่อตัว บริษัทต่อบริษัท ในการนำเอา Supply Chain มาใช้ในธุรกิจ พร้อมกับการเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานระบบ WebSite e-Supply Chain
ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวเข้าสู่การค้าขาย Online ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเนื้อหาและวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร ผู้ทรงคุณวุฒิ Supply Chain
และนาย ภควัต รักศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-Supply Chain

กลับหน้าหลัก Share