กิจกรรมอื่นๆ
"มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovatio...n of Thailand Fair)"
19/08/2015

"มหกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovatio...n of Thailand Fair)"

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณHall9 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยความร่วมมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี , ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ

ทั้งนี้ สถาบันพลาสติก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทางสถาบันที่ได้พัฒนาให้กับภาครัฐและเอกชน ที่ให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้นำมาให้ผู้ที่ร่วมงานได้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆ ทั้งที่พัฒนาและกำลังพัฒนา ของทางสถาบันอีกด้วย นับเป็นอีกก้าวของสถาบันพลาสติก ที่มุ่งเน้น การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้ได้จริง มีประโยชน์ และลดต้นทุนการนำเข้าได้อย่างแท้จริง

กลับหน้าหลัก Share