กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข้อมูลต่อสื่อมวลชน เพื่อเปิดตัวโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากข้าว
26/08/2015

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวัน 24 ส.ค.2558 โดยมี คุณปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข้อมูลต่อสื่อมวลชน เพื่อเปิดตัวโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากข้าว โดยได้ผนึกกำลังกับ Mr.Masakazu KADOYA , President and CEO, SANWA Engineering ที่ได้ร่วมมือด้านการนำเครืองจักรมาทำวิจัยร่วม และ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยน ตอบคำถามต่อสื่อมวลชน ให้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ถือว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างน่าประทับใจอีกโครงการคะ
http://www.thaiplastics.org/

กลับหน้าหลัก Share