กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนาเผยแพร่ความรู้
12/05/2016

สถาบันพลาสติก

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสสัมมนา

“โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และประเมินประสิทธิภาพการใช้อ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย

ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-fuels)”

(สัมมนาเผยแพร่ความรู้)

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์

ฟรี รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร แผนกลูกค้าสัมพันธ์

สถาบันพลาสติก โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ421 โทรสาร 02-712 3341

 E-mail piyawat.p@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก Share