กิจกรรมอื่นๆ
พิธีลงนามความร่วมมือ
11/05/2016

"โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติกที่ต้องการจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและปรับตัวให้เข้ากับกระแสธุรกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตเป็นกระแสหลักสำคัญของโลก

กลับหน้าหลัก Share