กิจกรรมอื่นๆ
สัมมนา
19/05/2016

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติก จัดสัมมนาในหัวข้อ "แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย 2559-2560 และความสำคัญของดัชนีอุตสาหกรรม" เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของดัชนีอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการ

คาราวานเผยแพร่ความรู้

พ.ค. 59 จังหวัดชลบุรี เสร็จสื้นโครงการแล้ว

 17 มิ.ย. 59 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รร.กรุงศรีริเวอร์ ห้องบุหงา ชั้น 2 

ก.ค. 59 จังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดราชบุรี

ส.ค. 59 จังหวัดนครราชสีมา

วัน เวลา สถานที่ ติดตามได้ทาง www.thaiplastics.org

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/ลงทะเบียน
ฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก
สถาบันพลาสติก
02-3915340-3 ต่อ 311,313

กลับหน้าหลัก Share