กิจกรรมอื่นๆ
อบรม "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่งพลาสติก" รุ่นที่ 1
6/09/2016

สถาบันพลาสติก
จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเติมแต่งพลาสติก" รุ่นที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น และ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสารเติมแต่งพลาสติก โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมาก

กลับหน้าหลัก Share