กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก
13/12/2016

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณถิระภัทร เมืองแสน

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 425

โทรสาร 02-712 3341

E-mail tirapat.m@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก Share