กิจกรรมโครงการ
สัมมนาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วย Solideworks Simulation
26/12/2016

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก จับมือกับบริษัทแอพพลิแคด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ Soliworks อย่างเป็นทางการ จัดสัมนาสัมมนาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วย Solideworks Simulation วันที่ 18-19 มกราคม 2560

กลับหน้าหลัก Share