กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก รับมอบเม็ดพลาสติก​ InnoPlus เกรดพิเศษ
27/01/2017

สถาบันพลาสติก รับมอบเม็ดพลาสติก​ InnoPlus เกรดพิเศษ จากบริษัท​ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อวิจัยและพัฒนา​ Colostomy Bag ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์ โดย​เป็นการสนับสนุน​การพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ทางการแพทย์​ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ป่วยที่ขาดแคลน​ทุนทรัพย์​ในการซื้ออุปกรณ์​ทวารเทียม

กลับหน้าหลัก Share