กิจกรรมอื่นๆ
อบรม "สารเติมแต่งสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก" รุ่นที่ 1
26/01/2017

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "สารเติมแต่งสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยในการนี้ได้มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรอย่างเป็นกันเอง

กลับหน้าหลัก Share