กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวสารพลาสติก: ELIX Polymers
6/02/2017

บริษัท ELIX Polymers ได้เปิดตัวเกรดของ ABS ใหม่ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารและที่ต้องมีคุณสมบัติที่เหนียวมากและทนทานต่ออุณหภูมิสูง ซึ่งการใช้เป้าหมาย
คือ ภาชนะในห้องครัว ผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมและเก็บอาหาร และของเล่น เกรด M545TF ใหม่นี้จะช่วยเสริมวัสดุรักษาสุขภาพของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหาร และของเล่นอยู่แล้ว
เกรดล่าสุดนี้ ได้รับการทดสอบการเคลื่อนย้ายสาร โดยสารสกัดซึ่งเป็นตัวแทนอาหารต่างๆ กัน ซึ่งจะทำให้บริษัท ELIX Polymers สามารถให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นการเคลื่อนย้ายสารและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและร่นระยะเวลาในการทำตลาดเกรด M545TF สามารถผลิตแบบก่อนใช้สี โดย ELIX จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสีที่ใช้สัมผัสอาหาร
สีปัจจุบันของ ELIX Polymers ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา มีสูตรกว่า 120 ชนิด ส่วนสีใหม่ๆ ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คัดเลือกสีอย่างเข้มงวดเพื่อให้มีความสม่ำเสมอและไม่มีความเสี่ยง
ทั้งยังได้ดำเนินการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสารสกัดและสารที่ใช้ในการชะละลาย เช่น ห้ามใช้สารย้อมสีและสีย้อม และสารช่วยกระจาย ในสูตร นอกเสียจากจะได้รับการรับรองในวัสดุหลัก โดยจะใช้สีที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา/สหภาพยุโรปเท่านั้น
เกรดใหม่นี้ได้รับการพัฒนา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นวัตกรรมของ ELIX Polymers เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพ   

 

ที่มา: pressreleasefinder.com
กลับหน้าหลัก Share