กิจกรรมอื่นๆ
ประมวลภาพการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์งานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 5
17/02/2017

สถาบันพลาสติก ได้จัดอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์งานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 5 โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำนวนมาก
ในการนี้ รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างเป็นกันเอง ณ สถาบันพลาสติก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share