กิจกรรมอื่นๆ
Arkema จับมือกับ Prodways
23/02/2017
หลังจากเป็นพันธมิตรกับบริษัท Exceltec ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Prodways แล้ว บริษัท Arkema ก็ได้ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัท Prodways
เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ที่ใช้กับการยิงแสงเลเซอร์ในการพิมพ์สามมิติ (laser sintering solutions) ทำจาก PA 12 เพื่อตอบโจทย์การใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป้าหมายของการเป็นพันธมิตรดังกล่าว
ซึ่งรวมความเชี่ยวชาญด้านวัสดุโพลิเมอร์และประสบการณ์ด้านโพลิอาไมด์ในรูปผงมากว่า 60 ปีของ Arkema เข้ากับ Prodways ผู้พิมพ์สามมิติ คือ พัฒนาวัสดุที่เป็นผงสำหรับการยิงแสงเลเซอร์ ที่ใหม่ สมบูรณ์
และมีความเป็นตัวของตัวเอง สำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อากาศยาน และเครื่องมือทางการแพทย์  ทั้งนี้ จากการเป็นพันธมิตรดังกล่าว Prodways และ Arkema
ได้สร้างศักยภาพใหม่ที่ไม่มีขอบเขตของนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ร่วมของทั้งสองบริษัท 
 
บริษัท Arkema and Prodways ได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาวัสดุในรูปผงที่ใช้กับการยิงแสงเลเซอร์มากว่า 10 ปี หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายครั้ง เช่น  การเปิดตัวของสูตรผง PA 12 ใหม่
ทั้งนี้ การลงนามในการเป็นพันธมิตรกับ Prodways ก็นับเป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาดังกล่าว และจะเป็นโอกาสอันงดงามสำหรับเกรดพิเศษ ตลาด และบริการในการพิมพ์สามมิติ
 
ที่มา: plastemart.com
กลับหน้าหลัก Share