กิจกรรมอื่นๆ
ประมวลภาพการอบรม "การพัฒนาพลาสติกชีวภาพสู่อุตสาหกรรมพลาสติกไทย" รอบที่ 3
24/02/2017

สถาบันพลาสติก เปิดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพลาสติกชีวภาพสู่อุตสาหกรรมพลาสติกไทย" รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวดน์และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพและการพัฒนาศูนย์การออกแบบโดยหัวข้อในการอบรม มีดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ โดย ดร.กุลวดี สังข์สนิท
  • การรับรองมาตรฐานและการทดสอบพลาสติกชีวภาพ โดย ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล
  • พลาสติกชีวภาพชนิด PBS และการนำไปใช้งาน โดย คุณชินวัชร์ ศรีโรจนภิญโญ
  • พลาสติกชีวภาพชนิด PLA และการนำไปใช้งาน โดย คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล
  • การประยุกต์ใช้งานพลาสติกชีวภาพ,การวิเคราะห์ทดสอบและเทคโนโลยีใหม่ๆของวัสดุฐานชีวภาพ โดย ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น

ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมพลาสติก พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวนมาก

 

ภาพข่าวโดย: ปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร

กลับหน้าหลัก Share