กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติกเข้าร่วมกิจกรรม Industrial Design Week
6/03/2017

 

สถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Industrial Design Week จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ Thai-IDC โดยสถาบันพลาสติก ได้เข้าร่วมออกบูธ โดยมีการโชว์ เครื่อง 3D Printer และมีการสัมมนาในหัวข้อ "การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า" โดยได้รับเกรียติจากคุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Qualy จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ Thai Industrial Design Center ซอยตรีมิตร เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share