กิจกรรมอื่นๆ
ขอเชิญร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง "การกำหนด Product Champion ของผลิตภัณฑ์พลาสติก การเกษตร และการกำหนด Product Campion ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและแนวทางการส่งเสริม
7/03/2017

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภีญดา เอกคณาลักษมี

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 421

โทรสาร 02-712 3341

E-mail info@thaiplastics.org

กลับหน้าหลัก Share