กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดประชุมระดมสมอง เรื่อง “การกำหนด Product Champion ของผลิตภัณฑ์พลาสติกการเกษตร” และ “การกำหนด Product Champion ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและแนวทางการส่งเสริม”
14/03/2017

สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรรม จัดประชุมระดมสมอง เรื่อง “การกำหนด Product Champion ของผลิตภัณฑ์พลาสติกการเกษตร” และ “การกำหนด Product Champion ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและแนวทางการส่งเสริม” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 เวลา 13.00-17.00 น. อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านา

กลับหน้าหลัก Share