กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดอบรม "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 9
16/03/2017

สถาบันพลาสติก จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้ สถาบันฯ ได้เปิดหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" ซึ่งเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว โดยมีผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ รวมถึงนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ในการนี้ รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องอบรม PITH 1 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ (Shop A) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share