กิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​ ร่วมกับสถาบันพลาสติก จัดการสัมมนา "การเลือกใช้และการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติก"
17/03/2017

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​ ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดการสัมมนา "การเลือกใช้และการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติก" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ร่วมด้วย คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด​ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนมาก ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

กลับหน้าหลัก Share