กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดอบรม In-House หลักสูตร เทคนิคการผลิตขวดพลาสติก PET
22/03/2017

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตขวดพลาสติก PET (lnhouse Training) โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้ความรู้แก่บุคลลากรขององค์กรและเพิ่มทักษะความรู้ให้แก้พนักงานเพิ่มขึ้น ณจังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share