กิจกรรมอื่นๆ
ประมวลภาพงาน Plastics Forum 2017
6/04/2017

สถาบันพลาสติก ร่วมงาน Plastics Forum 2017 จัดโดย บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ Thailand Techno Complex และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว เตรียมพร้อมกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนี้ ได้รับเกียติจาก    

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share