กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก เข้าร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในพิธีเปิดโครงการ MASCI Academy
20/04/2017

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในพิธีเปิดโครงการMASCI Academy และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยาการ (Trainer) และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) มาตรฐานการบริหารจัดการไปขยายผลสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ จัดโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share