กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับ
2/05/2017

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับ Mr. Hiroaki Sano กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินีไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ โดยแนะนำเกี่ยวกับพันธกิจและผลงานด้านนวัตกรรมสถาบันพลาสติก ณ ห้องประชุม สถาบันพลาสติก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share