กิจกรรมอื่นๆ
สถาบันพลาสติก จัดประชุมระดมความเห็นจากผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ในด้านการรับบริการ (After Service and Calibration)
2/05/2017

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดประชุมระดมความเห็นจากผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ในด้านการรับบริการ (After Service and Calibration) โดยมีแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย จากโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องนิทรรศการ 105 สถาบันพลาสติก วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share